Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Horses in the sky

Posted by
Maral (Sydney, Australia) on 26 September 2013 in Architecture.

پارلمان اتریش زیر نور صبحگاهی
به یاد روزهای پرشکوه رم باستان

omid from mashhad, Iran

واقعا هم امپراطوری ها و پادشاهان قدیمی
برای خودشان شکوه و جبروتی داشته اند
...
ثبت خیلی قشنگ و جالبیه
ترکیب، رنگها، نورها و جزئیات خیلی زیبایی هم داره

26 Sep 2013 1:19pm

samiratis from tehran, Iran

:)*****

26 Sep 2013 2:25pm

shecoufehkhalili from tehran, Iran

مارال جان , اینکه درست جلوی صورت اسب کادر بسته شده , حس حرکت رو میگیره . شاید لازم بود زاویه ات رو عوض میکردی یا شاید هم قید بخشی از بنا رو میزدی تا در قسمت چپ مقدار بیشتری کادر رو باز کنی
:)

26 Sep 2013 8:40pm

L'angevine from Angers, France

j'aime bien la courbe....

27 Sep 2013 7:15am

Siavash from Tehran, Iran

با اینکه به نظر میاد شکوفه راس میگه ولی به حرفش گوش نده ... فریبت میده گولت میزنه اون وقت وای وای وای وای ....

28 Sep 2013 7:30am

hojjat from minoodasht, Iran

المانهای خوبی و کارهای زیبایی رو به ثبت رسوندین
اگر زاویه بهتری رو انتخاب میکردین
فکر میکنم بر زیبایی عکستون افزوده می شد
موفق باشید

30 Sep 2013 1:43am

Siavash from Tehran, Iran

دوربین جدید چی میگه ؟ کو پس اولین دست پختت ؟

30 Sep 2013 6:40am

Shaahin Bahremand from Tehran, Iran

آفرین
عکاسیتون خوبه
دوربین جدید از سرتون زیاد نیست

6 Oct 2013 3:39pm